abysmal en Neerlandés

Pronunciación
bn. diep, onmetelijk diep, onpeilbaar

Ejemplos

Not only is the human rights situation abysmal, but the economy is a disaster too.
Niet alleen de situatie op het vlak van de mensenrechten is rampzalig, ook de economie is een ramp.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For example, the implementation of the landfill directive is abysmal, to say the least.
Zo is bijvoorbeeld de omzetting van de afvalrichtlijn op zijn zachtst gezegd miserabel.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Working conditions in China are abysmal; workers are not free to set up trade unions.
In China zijn de werkomstandigheden erbarmelijk, werknemers zijn niet vrij om een vakbond op te richten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Every day tens of thousands of drivers queue up like refugees at the borders of the European Union, in abysmal conditions.
Dagelijks wachten tienduizenden chauffeurs als vluchtelingen in de rij aan de grenzen van de Unie, in omstandigheden die duidelijk te wensen overlaten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is not abysmal, but it is nothing to celebrate either.
Die is niet afgrijselijk slecht, maar is ook niet om te juichen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In China, working and pay conditions for textile, garment and leather workers are still abysmal.
In China zijn de werkomstandigheden en lonen voorarbeiders in de textiel-, kleding-en leerindustrie nog steedsvreselijk slecht.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I think it is absolutely abysmal that you have done that.
Ik vind het werkelijk vreselijk dat u dat hebt gedaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Europe cannot compete with the very low wages and abysmal working conditions of the Third World.
Europa kan niet concurreren met de veel te lage salarissen en de schandelijke arbeidsomstandigheden in de Derde Wereld.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is an abysmal record, compared to the United States and Japan.
In vergelijking met de Verenigde Staten en Japan is dat een triest record.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The governors of the ECB are appointed for a fixed period and cannot be got rid of no matter how abysmal they turn out to be.
De bestuurders van de Centrale Bank worden voor een bepaalde termijn aangesteld en kunnen op geen enkele manier worden afgezet, hoe abominabel ze ook functioneren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

difficult: low, buried, abstract, incisive, deep, rich, abstrusedictionary extension
© dictionarist.com