abyss en Neerlandés

Pronunciación
zn. afgrond

Ejemplos

He was swallowed by the abyss.
De afgrond heeft hem verzwolgen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is why it is so incredibly tragic to see it heading straight for the abyss.
Daarom is het des te tragischer om te zien hoe het land economisch te gronde wordt gericht.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Under his leadership, Zimbabwe, a country with fantastic potential, has headed straight for the abyss.
Zimbabwe, een land met een fantastisch potentieel, is onder zijn leiding tot op de rand van de afgrond gebracht.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must not allow our small farmers to be plunged into this abyss.
We mogen niet toestaan dat de landbouwers de afgrond ingaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
So, for Europe’s sake, say ‘no’ to these negotiations, or else Europe will be heading for the abyss!
Uit bezorgdheid om Europa, anders gaat dit Europa de dieperik in: nee tegen deze onderhandelingen!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Meanwhile, that country is inching closer to the abyss.
Intussen zakt het land verder naar de afgrond.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Finally, some will say that we are standing on the edge looking into the abyss.
Tot slot zullen sommigen zeggen dat wij aan de rand van een gapende afgrond staan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We all know where it leads: to the abyss and to horror.
We weten allemaal waartoe het leidt: tot vernietiging en rampspoed.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
   Mr President, everyone is saying: ‘Darfur is on the brink of the abyss’.
   Mijnheer de Voorzitter, iedereen zegt: "Darfoer staat aan de rand van de afgrond".
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
An ever-growing number of workers accept life on the brink of the abyss because they have no alternative.
Een steeds groeiend aantal werknemers neemt genoegen met een voortdurende onzekerheid, omdat ze geen andere keuze hebben.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

valley: depth, gulf, pit, shaft, well, crater, chasmdictionary extension
© dictionarist.com