acrimonious en Neerlandés

Pronunciación
bn. scherp; bitter

Ejemplos

After very acrimonious negotiations, realism in appreciating the needs of women and respect for their dignity carried the day.
Na zeer bitsige onderhandelingen hebben de realiteitszin in de beoordeling van de behoeften van de vrouwen en de eerbied voor hun waardigheid de overhand gekregen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But if we fail, we will be plunged into damaging and acrimonious competition.
Als wij hierin falen, zullen wij ons in een schadelijke en bittere concurrentiestrijd storten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Instead of having this very acrimonious debate, we should try and clarify the issues.
In plaats van dit bittere debat te houden, zouden we moeten proberen om helderheid te krijgen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com