adjoin en Neerlandés

Pronunciación
ww. grenzen aan

Ejemplos

Germany adjoins Holland.
Duitsland grenst aan Nederland.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Germany adjoins the Netherlands.
Duitsland grenst aan Nederland.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is no need for me to describe the concerns felt by those living in the adjoining areas.
Ik hoef u de bezorgdheid van de bevolking uit de aangrenzende gebieden niet te schetsen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am Austrian and yet as a European from the adjoining area I obviously also wish us to proceed together on this.
Ik ben een Oostenrijkse, maar als Europese uit een aangrenzend gebied vraag ik natuurlijk ook om gemeenschappelijk actie te ondernemen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Do we have a clear policy with regard to adjoining areas, in particular Russia, the Ukraine and Moldova?
Hebben wij een duidelijk beleid ten aanzien van aangrenzende gebieden, met name Rusland, Oekraïne, Moldavië?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The last progress update can also be found in the declaration adjoined to the compromise package.
Het nieuwste overzicht van de vorderingen kan men ook terugvinden in de verklaring bij het compromispakket.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The region I come from adjoins the Republic of Moldova and Ukraine.
De regio waaruit ik afkomstig ben is gelegen tegen de Republiek Moldavië en Oekraïne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The financial crisis in the European Union has also affected the countries adjoining us, and it is our duty to help them.
De financiële crisis in de Europese Unie heeft ook de ons omringende landen getroffen en het is onze plicht om hen te helpen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have four seas adjoining the EU or situated within the EU: the North Sea, the Baltic Sea, the Mediterranean and the Black Sea.
We hebben vier zeeën die aan de EU grenzen of in de EU liggen: de Noordzee, de Oostzee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There are other adjoining areas, such as Dagestan.
Er zijn nog een aantal andere buurregio's zoals Dagestan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

border: skirt, abut, define, bound, edge, confine, fringedictionary extension
© dictionarist.com