ado en Neerlandés

Pronunciación
zn. drukte; ophef

Ejemplos

There can be no doubt that the job of the Parliament tomorrow is without further ado to vote through the report unanimously.
Het staat als een paal boven water dat het Parlement morgen zonder verder omhaal en met algemene stemmen het verslag moet aannemen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You are most welcome, Mr President, and without further ado I shall give you the floor.
Hartelijk welkom, mijnheer de president, en zonder nog langer te dralen, geef ik u het woord.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would have liked to simply approve the common position without further ado.
Ik zou ook zonder commentaar graag met het gemeenschappelijk standpunt akkoord zijn gegaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Without further ado, I give you the floor.
Ik geef u daarom direct het woord.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It would have been far simpler to prohibit them all without further ado.
Het zou veel eenvoudiger zijn geweest om ze meteen allemaal te verbieden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Having served over five months of his sentence, the president should release him without further ado.
De president kan toch niet veel anders dan hem nu, na meer dan vijf maanden gevangenis, vrijlaten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As they say, Mr President, there has been much ado about nothing.
Met andere woorden, mijnheer de Voorzitter: veel geschreeuw en weinig wol.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Anyway, without further ado, let us turn to the matter in hand.
Maar goed, laten wij ons nu richten op het eigenlijke onderwerp van vandaag.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Then it will be possible without more ado to set ourselves new objectives and reach out towards new horizons.
Op dat moment zal het zonder meer mogelijk zijn om nieuwe doelen te stellen en op nieuwe horizonten aan te sturen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The expression ‘Much ado about nothing’ is quite a good description of this controversial directive.
De uitdrukking "veel geschreeuw en weinig wol" is een treffende beschrijving voor deze richtlijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

hurry: haste, impetuosity, hastiness, bustle, rashness, flurrydictionary extension
© dictionarist.com