alive and kicking en Neerlandés

Pronunciación
levend en wel

Ejemplos

Firstly, I agree with Mr Kirkhope that the Constitution is alive and kicking and we should be happy about it.
In de eerste plaats ben ik het met de heer Kirkhope eens dat de Grondwet springlevend is en dat we daar blij om moeten zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must keep the debate alive and kicking in Europe so as to establish the role of a single European Prosecutor.
We moeten ervoor zorgen dat er in Europa een levendig en open debat blijft bestaan over de instelling van een Europese openbare aanklager.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


dictionary extension
© dictionarist.com