ally en Neerlandés

Pronunciación
zn. bondgenoot
ww. verbinden

Ejemplos

I needed an ally and out of nowhere, he had appeared.
Ik had een bondgenoot nodig, en, als uit het niets, was hij verschenen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Fortunately, the older part of the city was spared from the Allies' bombs.
Gelukkig werden de oudere stadsdelen beschermd tegen bommen van bondgenoten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Germany was once allied with Italy.
Duitsland was ooit een bondgenoot van Italië.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Those people are political allies and will help each other.
Deze mensen zijn politieke bondgenoten, en zullen elkaar helpen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In this respect, we need to cooperate with the Americans who, after all, are our friends and allies.
Daarvoor moeten wij met de Amerikanen samenwerken. Tenslotte zijn zij ook onze bondgenoten en vrienden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would ally myself with the concerns of Mrs McNally, when she asked the Commissioner to look again at these matters.
Ik deel de ongerustheid van mevrouw McNally die de commissaris ook verzocht heeft om deze kwestie nogmaals te bekijken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
From an Irish perspective we are witnessing the beginning of the end of reprocessing at Sellafield and we have allies.
Vanuit een Iers perspectief zijn we getuige van het begin van het einde van de opwerking in Sellafield en we beschikken daarbij over bondgenoten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Subject: Non-allied status of certain EU Member States
Betreft: Ongebondenheid van bepaalde lidstaten van de EU
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Were the allies aware of this before the Balkan War and before the intervention, which, I hasten to add, I do not dispute?
Waren de bondgenoten daarvan op de hoogte vóór de Balkanoorlog en vóór de interventie, die ik hier overigens niet betwist?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I also wonder what allies the Commission had in Melbourne.
Ik vraag mij ook af welke bondgenoten de Commissie in Melbourne had.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error




dictionary extension
© dictionarist.com