amount en Neerlandés

Pronunciación
zn. hoeveelheid; som, bedrag
ww. bedragen; opklimmen tot

Ejemplos

A considerable amount of money was appropriated for the national defense.
Een aanzienlijk bedrag werd voorzien voor de landsverdediging.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Compiling a dictionary demands an enormous amount of time.
Een woordenboek samenstellen vraagt enorm veel tijd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Gas cookers consume half the amount of energy as electric cookers.
Gasfornuizen verbruiken twee keer minder energie dan elektrische fornuizen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our total debts amount to ten thousand dollars.
Onze totale schuld bedraagt tienduizend dollar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
People worry a lot more about the eternity after their deaths than the eternity that happened before they were born. But it’s the same amount of infinity, rolling out in all directions from where we stand.
Mensen maken zich veel meer zorgen over de eeuwigheid na hun dood dan over de eeuwigheid die zich voor hun geboorte heeft afgespeeld. Het is echter dezelfde hoeveelheid eeuwigheid, die zich uitrolt in alle richtingen vanaf het punt waar wij staan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The amount of paper produced by a country is closely related to its cultural standards.
De hoeveelheid papier die een land produceert, is sterk verbonden met zijn culturele normen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The bill amounted to 100 dollars.
De rekening bedroeg 100 dollar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is a certain amount of truth in what he's saying.
Er zit een grond van waarheid in wat hij zegt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This amount includes tax.
Dit bedrag is inclusief belasting.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. quantity: aggregate, measure, mass, bulk, number
2. sum: measure, quantity, total, number, whole, product
3. price: figure, expenditure, output, outlay
4. significance: effect, result, value, importdictionary extension
© dictionarist.com