annoyed en Neerlandés

Pronunciación
bn. boos, geërgerd

Ejemplos

Even when people annoy you or make you angry, respect them.
Zelfs als mensen je vervelen of je boos maken, respecteer hen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Children hate annoying teachers.
Kinderen hebben een hekel aan irritante leraren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Commentators have variously described the sound of vuvuzelas as "annoying" and "satanic" and compared it with "a stampede of noisy elephants", "a deafening swarm of locusts", "a goat on the way to slaughter", "a giant hive full of very angry bees", and "a duck on speed".
Commentatoren hebben op verschillende wijzen het geluid van de vuvuzela beschreven als "vervelend" en "satanisch" en vergeleken met "een massale vlucht van olifanten", "een oorverdovende zwerm sprinkhanen", "een geit op weg naar haar slachting", "een gigantische bijenkorf vol met boze bijen" en "een eend die gedrogeerd is met speed".
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I was very much annoyed with him.
Ik was erg boos op hem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'm annoyed at your selfishness.
Dat egoïsme van je stoort me.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She's annoying and selfish.
Ze is irritant en egoïstisch.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That guy annoys me.
Die kerel ergert mij.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That sound is annoying.
Dat geluid is irritant.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This music's annoying everyone.
Deze muziek irriteert iedereen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom is starting to annoy me.
Tom begint me te irriteren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

wearied: dull, bored, fed up, irked© dictionarist.com