assemble en Neerlandés

Pronunciación
ww. verzamelen; monteren; vergaderen

Ejemplos

It is rather difficult to assemble a watch.
Een horloge ineensteken is redelijk moeilijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I believe I am one of the few members of this Parliament to have stood beside a production line and assembled cars.
Ik denk dat ik een van de weinigen ben in dit Parlement die aan de lopende band heeft gestaan en auto's in elkaar heeft gezet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Charter was to assemble and establish the rights which are to be found in the treaties and make them clearer and better known.
Het doel van dit handvest zou zijn de in het Verdrag opgenomen rechten te verzamelen en bevestigen, en deze te verduidelijken en bekender te maken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am gradually coming round to the opinion that we must assemble in Brussels, which does not take fourteen hours to reach.
Langzamerhand hel ik over tot het standpunt dat wij in Brussel moeten vergaderen. De reis daarheen duurt namelijk geen 14 uur.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The liberals in my country think that all refugees should be assembled in camps in the world's poorest countries.
De liberalen in mijn land vinden dat alle vluchtelingen in kampen bijeengebracht moeten worden in de armste landen ter wereld.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Data from research vessels is constantly being assembled.
Die zijn gebaseerd op gegevens van onderzoeksvaartuigen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In such an area, citizens must enjoy the right to freely express their opinions and to assemble in a peaceful manner.
Binnen een dergelijke ruimte moeten de burgers over het recht beschikken om vrij hun mening te uiten en op vreedzame wijze bijeen te komen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
After all, the latter have enough to do familiarising themselves with Community legislation and assembling the documentation.
Het kost de burgers al genoeg moeite om het Gemeenschapsrecht onder de knie te krijgen en alle nodige documenten te vergaren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I believe this issue is of great interest to countless other MEPs assembled here who do not come from a certain part of the world.
Ik geloof dat deze vraag ook van belang is voor een groot aantal andere leden in deze kring die niet uit een zeker gebied afkomstig zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I recommend abandoning the accepted traditional practice of assembling geographically and politically balanced packages.
Ik beveel aan om af te stappen van de gangbare traditionele praktijk volgens welke geografisch en politiek evenwichtige pakketten worden samengesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. put together: fabricate, manufacture, erect, build, set up, construct, join
2. bring together: call together, congregate, rally, convene, gather, muster, summondictionary extension
© dictionarist.com