attenuated en Neerlandés

Pronunciación
[attenuate] ww. verminderen; verzwakken

Ejemplos

I sincerely hope that every effort is made to prevent or attenuate them through dialogue between all parties concerned.
Ik hoop van ganser harte dat er door middel van overleg tussen alle betrokken partijen alles aan gedaan wordt om negatieve gevolgen te voorkomen of te beperken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is greatly to be welcomed and could attenuate or eliminate any remaining resistance that might be felt.
Dat is een heel positief gegeven en het kan de bezwaren die zich nog steeds doen gevoelen geheel of ten dele wegnemen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Has it made plans for any transitional measures to attenuate the effects of the ban until the proposal is submitted?
Heeft de Commissie voorzien in een overgangsmaatregel waardoor het verbod wordt gemilderd, in afwachting van de indiening van het voorstel?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the particular case of the German Alcohol Monopoly, there are certain attenuating circumstances that allow it still to exist.
In het geval van het Duitse alcoholmonopolie is er sprake van verzachtende omstandigheden die het voortbestaan ervan rechtvaardigen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In reality, the current economic and financial crisis is requiring Member States to seek revenue to attenuate their budget crises.
De huidige economische en financiële crisis heeft de lidstaten immers gedwongen middelen te vinden om hun begrotingscrises te verzachten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The risks of the so-called 'live attenuated vaccines' are no longer a threat, as new inactivated vaccines are now available.
De risico's van de zogenoemde 'levende verzwakte vaccins' vormen niet langer een bedreiging, omdat er nu nieuwe, geïnactiveerde vaccins beschikbaar zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

reduced in strength: weakened, attenuate, faded, decreased, reduced
of an electrical signal; reduced in amplitude with little or no distortion: decreased, reduced


dictionary extension
© dictionarist.com