authoritative en Neerlandés

Pronunciación
bn. geauthoriseerd; bevoegd; authoriteit

Ejemplos

The authority must become the authoritative source of scientific advice and information on food safety issues.
Het bureau moet een gezaghebbende bron van wetenschappelijk advies en voorlichting worden over voedselveiligheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In any case, the authoritative version is always, of course, the original language version.
Wij zullen de kwestie onderzoeken. Uiteraard gaan wij altijd uit van de originele versie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Commissioner Liikanen, we expect an authoritative intervention.
Commissaris Liikanen, wij willen graag een gezaghebbend optreden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore, I cannot give you authoritative information on the actions of the European Patent Office in this particular case.
Ik kan u dan ook geen officiële informatie geven over wat het Europees Octrooibureau in dit speciale geval al of niet heeft gedaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have indeed before us two massive and authoritative reports for which we are indebted to the two authors.
We hebben hier inderdaad twee indrukwekkende en gezaghebbende verslagen voor ons liggen, waarvoor we de twee auteurs dankbaar moeten zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Set against the Commission' s authoritative powers, a strengthening of the rights of defence would be appropriate.
Tegenover de machtige bevoegdheden van de Commissie is een versterking van de rechten van de verdediging op zijn plaats.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Like him, I believe that this version will be the authoritative one.
Net als hij verwacht ik dat deze tekst als norm zal gaan gelden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I said that there will be a report from the most authoritative international organisation.
Ik zei dat er een verslag zal komen van de meest vooraanstaande internationale organisatie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
. (IT) Mr President, I would like to thank the Members for their attentive and authoritative speeches on this issue.
Mijnheer de Voorzitter, ik dank de afgevaardigden voor hun aandacht en pertinente opmerkingen tijdens het debat over dit thema.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is an authoritative, democratic leadership, European in nature.
Brazilië is een gezaghebbende, democratische leider met een Europese cultuur.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com