avenue en Inglés

Pronunciación
n. avenue, road, street, boulevard

avenue en Neerlandés

Pronunciación
zn. laan, weg

Ejemplos

The view of this great city with its wide avenues and grand buildings took my breath away.
De standpunten van deze grote stad, met haar brede straten en prachtige hoge gebouwen, nam mijn adem weg.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There's a new restaurant on Cherry Avenue.
Er is een nieuw restaurant op Cherry Avenue.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Perhaps this is a promising avenue to explore, but we must also explore others.
Misschien is dat een weg die we verder moeten bewandelen, maar we moeten ook andere mogelijkheden onderzoeken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is simply that as the legal avenues have closed, so the private sector has moved in to exploit the illegal avenues.
Sinds de legale mogelijkheden zijn afgesloten, is de particuliere sector simpelweg overgestapt op het exploiteren van de illegale mogelijkheden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Finally, in the synthesis section, the report outlines a number of potential avenues or recommendations for the future.
In het derde deel ten slotte wordt een aantal nieuwe wegen geschetst en worden aanbevelingen gedaan met het oog op de toekomst.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have opened up a new avenue here which bodes well for the future, for this future that digital technology holds out to us.
De EIB zal bijdragen aan de financiering van de culturele industrieën. De digitale revolutie biedt ons dus nieuwe, veelbelovende mogelijkheden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The rapporteur proposes several avenues for us to explore.
Zelf denk ik dat we om te beginnen op het politieke vlak meer van ons moeten laten horen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, Parliament will therefore have plenty of opportunity to reconsider the avenues explored in Mrs Hieronymi' s report.
Mijnheer de Voorzitter, het Parlement zal bijgevolg nog ruim de gelegenheid krijgen om op de belangrijkste krachtlijnen uit het verslag-Hieronymi terug te komen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must now reduce our dependence on the United States for our exports and open other avenues, while stimulating domestic demand.
Wij moeten er nu voor zorgen dat wij voor onze export minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten en andere wegen openen, maar daarbij de binnenlandse vraag stimuleren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Taking a constructive approach, we wished to go further along the avenues explored by the Commission.
Vanuit het streven een constructieve bijdrage te leveren zijn we verder gegaan op de weg die was ingeslagen door de Commissie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


dictionary extension
© dictionarist.com