baker en Inglés

Pronunciación
n. dry-nurse, midwife, nurse

baker en Neerlandés

Pronunciación
zn. bakker; eigenaar van bakkerij
zn. Baker (achternaam)

Ejemplos

I bought a loaf of bread at the baker's.
Ik heb een brood gekocht bij de bakker.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I was at the baker's.
Ik ben naar de bakker geweest.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I went to the baker's.
Ik ben naar de bakker geweest.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'm a baker.
Ik ben een bakker.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The baker is around the corner.
De bakkerij is om de hoek.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The baker is a good man.
De bakker is een goede mens.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The EU is maintaining close contact with James Baker and is looking into how best to support the UN' s initiatives.
De Unie onderhoudt nauw contact met James Baker en onderzoekt hoe de VN-inspanningen het beste gesteund kunnen worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, Mr Baker has made a number of modifications to the initial peace plan.
Mijnheer de voorzitter, de heer Baker heeft zijn aanvankelijke vredesplan inderdaad enigszins aangepast.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
   No, because we would then have to vote on Amendment 17, which itself relates essentially to the Baker plan.
   – Nee, omdat we dan zouden moeten stemmen over amendement 17, dat zelf in hoofdzaak betrekking heeft op het plan-Baker.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Bus drivers, bakers and many other professions organise their own independent trade unions.
Buschauffeurs, bakkers en veel andere beroepen organiseren hun eigen onafhankelijke vakbonden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error© dictionarist.com