beautiful en Neerlandés

Pronunciación
bn. mooi; prachtig

Ejemplos

Through the open window of my room I could see the beautiful city of Alexandria in all its splendid glory.
Door het open raam van mijn kamer kon ik de prachtige stad Alexandrië zien in al haar schitterende glorie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A beautiful woman!
Een mooie vrouw!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I had the task of mixing all the paints she used when creating her beautiful paintings.
Ik had het werk om alle kleuren die ze gebruikt om haar prachtige schilderijen te maken te mengen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The different powders, called pigments were then used to create the beautiful colours my mother used to paint her murals.
De verschillende poeders, genaamd pigmenten, werden later gebruikt voor het maken van de prachtige kleuren die mijn moeder voor haar muurschilderingen gebruikte.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In 1953, when she was only 25-years-old, the young beautiful princess became the Queen of England.
In 1953, wanneer ze slechts 25 jaar oud was, werd de jonge, mooie prinses de Koningin van Engeland.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I arrived in Spain in March, and I have since been living with some very friendly boys and girls, sharing with them a beautiful apartment in the city center.
Ik ben in maart naar naar Spanje gekomen en woon sindsdien samen met een aantal hele aardige jongens en meisjes in een prachtige woning in het centrum van de stad.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is a pleasure to live in the center of such a beautiful city.
Het is gewoon super om in het centrum van zo een mooie stad te mogen wonen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
And she was very beautiful, blond, with very fair skin and green eyes.
En ze was heel mooi, blond, met een hele lichte tint en groene ogen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I will keep this one among my most beautiful memories, because I understood that he was sincere and that in that moment maybe he, too, would have opened the window and let his wife take a nice little bath in the freezing water of the lagoon.
Dat zal ik tussen mijn mooiste herinneringen bewaren, omdat ik begreep dat hij eerlijk was – en misschien wilde hij op dat moment ook graag het raam openen en zijn vrouw een mooi bad in het ijskoude water van de lagoon geven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Meanwhile the evening had come and the first lights were visible on the lagoon, enlightening the unique stretch of water, which only the beautiful Venice can offer.
Intussen was het alweer avond en kon men de eerste lichten op de lagoon zien, die de unieke waterspiegel verlichtten, wat alleen Venetië te bieden heeft.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com