blare en Neerlandés

Pronunciación
zn. lawaai; trompet geblaas
ww. schallen; lawaai maken

Ejemplos

Time has no divisions to mark its passage, there is never a thunderstorm or blare of trumpets to announce the beginning of a new month or year. Even when a new century begins it is only we mortals who ring bells and fire off pistols.
Tijd heeft geen onderverdelingen om het verstrijken ervan aan te duiden, er is nooit een onweersbui of trompetgeschal om het begin van een nieuwe maand of een nieuw jaar aan te kondigen. Zelfs wanneer er een nieuwe eeuw aanbreekt, zijn alleen wij stervelingen het, die klokken luiden en pistolen afschieten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

blast: trumpet, boom, bellow, wail, yell


dictionary extension
© dictionarist.com