build up en Neerlandés

Pronunciación
ww. opbouwen {iets nieuws}

Ejemplos

Always use distilled water in steam irons because using ordinary water will cause a mineral build-up over time that will clog the steam holes.
Gebruik altijd gedistilleerd water in stoomstrijkijzers, want gewoon water zorgt voor mineraalophoping dat de stoomgaatjes na verloop van tijd verstopt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This special court in Luxembourg is necessary in order to build up broad expertise.
Die speciale kamer in Luxemburg is nodig vanwege de noodzaak ruime expertise op te bouwen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am very happy to see they have kept the promise they made at the time: to build up a profoundly European democracy.
Ik ben erg blij dat zij zich hebben gehouden aan wat ze destijds hebben beloofd: dat zij een volwaardige Europese democratie wilden opbouwen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the Commission, systems and structures have built up over forty years in which successive enlargements have occurred.
De systemen en structuren binnen de Commissie zijn in een periode van ruim 40 jaar opgebouwd, in de loop waarvan de Unie enkele malen is uitgebreid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Big expectations are built up for these reforms both within the Commission and outside.
Er worden met deze hervormingen grote verwachtingen gewekt, zowel binnen de Commissie als daarbuiten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Consumers and buyers have their own codes and have built up their confidence on the logos which they know.
De consumenten, de kopers hebben namelijk hun eigen codes en vertrouwen op de hun bekende logo's.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We need a little bit more clarity and there is tension building up between the institutions on this question of the Balkans.
Wij hebben een beetje meer duidelijkheid nodig, anders neemt de spanning tussen de instellingen over deze Balkankwestie alleen maar toe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I do not want to build up large structures where people create work while waiting for a crisis to happen.
Ik wil geen grote structuren in het leven roepen waar mensen alleen maar werk creëren terwijl zij wachten op het intreden van een crisis.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Liberal Group supports the efforts of the presidency and of the Commission to build up the extra trust required.
De liberale fractie steunt de pogingen van het voorzitterschap en de Commissie om dat benodigde extra vertrouwen op te bouwen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Does the Commission think it possible that some kind of strategy could be found regarding these built-up areas?
Houdt de commissaris het voor mogelijk een of andere strategie voor deze bebouwde gebieden te vinden?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

make stronger: fortify, reinforce, intensify, brace, restore, strengthen, empower© dictionarist.com