celebration en Neerlandés

Pronunciación
zn. feest

Ejemplos

Today was for celebration.
Vandaag was een dag om te feesten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The celebrations culminated in a spectacular fireworks display.
Het feest eindigde met een indrukwekkend vuurwerk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, we might call today' s sitting a sitting in celebration of human rights.
Mevrouw de Voorzitter, wij zouden dit een plechtige mensenrechtenvergadering kunnen noemen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is your and our common European day of celebration, and I offer you my sincere congratulations.
Het is onze gemeenschappelijke Europese gedenkdag, en ik bied u mijn oprechte felicitaties aan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I noticed, Mr President, that you spoke of "our common day of celebration."
Het viel mij op, mijnheer de president, dat u sprak over "onze gemeenschappelijke verjaardag".
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
After Nice they called for a celebration not for what they had done for Europe but for what they had deprived Europe of.
Na Nice hebben zij zich niet laten complimenteren met wat ze voor Europa gedaan hebben, maar met wat ze Europa niet gegeven hebben.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But more importantly, it has to be a celebration of disabled people's contribution to society.
Maar belangrijker nog is dat het een hulde vormt aan de maatschappelijke bijdrage van gehandicapten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have a wonderful atrium, which is at other times the venue for celebrations.
Wij hebben een prachtige binnenruimte, waar anders altijd feesten worden gegeven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We join our American friends in a celebration of America's achievements.
Samen met onze Amerikaanse vrienden vieren we de prestaties die Amerika heeft geleverd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
And, despite all that, the shameless celebrations continue.
Toch wordt nu zonder blikken en blozen feest gevierd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. festivity: holiday, festival, revelry, jubilation, carnival, feast, spree
2. commemoration: observance, ritual, ceremony, anniversary, coronation, installation
3. celebration of the mass: worship, readingdictionary extension
© dictionarist.com