character en Neerlandés

Pronunciación
zn. karakter, natuur; figuur; teken; (in computers) teken; het digitaal aanduiden van een letter of ander teken; karakter beschrijving

Ejemplos

The people commented the movie in detail: if they liked the characters, they applauded – if not, they hissed at them.
De mensen gaven in detail commentaar op de film: toen ze de karakters leuk vonden klapten ze, als niet, dan werden ze uitgejouwd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Once you find what you believe in, stand by them and you will develop in character.
Zodra je vindt waar je in gelooft, blijf er dan bij en je zult je karakter ontwikkelen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Others admire those people with strong characters, so this will definitely benefit you in the future.
Anderen bewonderen mensen met sterke karakters, dus dit zal je zeker een voordeel opleveren in de toekomst.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Bitterness and revenge are not part of my character. Life's too short. One shouldn't spend time on bitterness and revenge.
Bitterheid en wraak zijn geen onderdeel van mijn karakter. Het leven is te kort. Men moet geen tijd besteden aan bitterheid en wraak.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Chinese characters are very beautiful.
Chinese tekens zijn erg mooi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
How many characters are there in your story?
Hoeveel personages zijn er in je verhaal?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I always liked mysterious characters more.
Ik heb altijd meer van mysterieuze personages gehouden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the 6th century, the Anglo-Saxons adopted Roman characters.
In de zesde eeuw namen de Angelsaksen het Latijns schrift over.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is the character that makes the difference.
Het is het karakter dat het verschil maakt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She has a strong character.
Ze heeft een sterk karakter.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
© dictionarist.com