circulate en Neerlandés

Pronunciación
ww. vrij rondlopen; uitdelen, ronddelen; bekend maken

Ejemplos

At the moment, the information is circulating without any guarantee.
Op dit moment circuleren de gegevens zonder dat er ook maar enige garantie bestaat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, we all know that at present data is already being circulated in practice, but in an unregulated way.
We weten echter allemaal dat er op dit moment een grote hoeveelheid gegevens in omloop is zonder dat enige regelgeving daarvoor bestaat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What is known in Austria about Mr Pelinka' s resignation is the fact that various versions are being circulated by various people.
Al wat in Oostenrijk over het aftreden van de heer Pelinka bekend is, is dat daarover van verschillende kanten verschillende versies circuleren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A working document summarising the responses was circulated to the Agriculture Council on Monday last.
Afgelopen maandag is er een werkdocument binnen de Landbouwraad verspreid met een samenvatting van de antwoorden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I believe that the report by Mr Vandersanden, which you, Commissioner, masterminded and circulated, is a good working base.
Ik denk dat het verslag van de heer Vandersanden dat door u, de Commissie, is besteld en verspreid, zeer zeker een goed uitgangspunt vormt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They are becoming more and more important as our personal data are so easily and quickly circulated.
Ze worden zelfs steeds belangrijker, omdat onze persoonlijke gegevens zo gemakkelijk en snel kunnen worden verspreid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A compromise proposal is already being circulated, a non-paper from the Swedish government which looks exactly as I described.
Er circuleert reeds een compromisvoorstel voor de conclusies, een non-paper van de Zweedse regering, dat precies dit soort wijzigingen aanbrengt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If the Commission sent the report to Parliament, it is our responsibility that it has not been circulated.
Als de Commissie het verslag aan het Parlement heeft toegestuurd, is het onze verantwoordelijkheid als het niet is verspreid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I understand it will be circulated tomorrow by the STOA committee.
Naar ik begrijp zal het document morgen door STOA worden verspreid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is therefore essential and necessary to circulate films.
Het is derhalve van wezenlijk belang dat films gedistribueerd worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. distribute: broadcast, report, disseminate, promote, publicise, publicize, disperse, diffuse
2. get around: go around, travel, circle


dictionary extension
© dictionarist.com