cite en Neerlandés

Pronunciación
ww. ciiteren, aanhalen; onderscheiden; oproepen (om voor de rechtbank te verschijnen)

Ejemplos

In the 1950's, the Finns were cited as having one of the least healthy diets in the world.
In de jaren 50 werd van de Finnen gezegd, dat zij een van de ongezondste voedingspatronen in de wereld hadden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would cite, by way of example, the issue of job creation schemes, savings banks and regional banks, and Gütesiegel.
Ik denk daarbij aan het voorbeeld van de GA-steun, aan spaarbanken en regionale banken, en aan het vraagstuk van de waarmerken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr Alavanos, I see that you have thrown to your left all the documents which you have just cited.
Mijnheer Alavanos, ik heb begrepen dat u alle stukken waaruit u heeft geciteerd links van u op de grond heeft laten vallen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Many speakers have cited examples of the extent to which the various policies are not coherent.
Vele afgevaardigden hebben voorbeelden gegeven van het gebrek aan coherentie tussen de beleidsvormen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A 15-page general summary does not exactly do justice to the 500 initiatives cited in the annex.
Een algemene samenvatting van vijftien pagina's doet nu niet bepaald recht aan de vijfhonderd initiatieven die in de bijlage worden genoemd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would cite London, which I represent, as the multi-racial capital of Europe.
Als voorbeeld noem ik Londen, de stad die ik vertegenwoordig, als de multiraciale hoofdstad van Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is not the first time in this House that the CITES Convention is being mentioned.
Het is niet de eerste keer in dit Huis dat gesproken wordt over het CITES-verdrag.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We urge the Commission and Member States not to support this type of proposal but to keep CITES as it is.
Wij roepen de Commissie en de lidstaten op om dit soort voorstellen niet te steunen maar CITES te houden zoals het is.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, the European Community is not a party to CITES.
Mijnheer de Voorzitter, de Europese Gemeenschap is geen partij bij het CITES-verdrag.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Gaborone amendment to the CITES text from 1983 would allow us to become a party to the Convention.
Het Gaborone-amendement op de CITES-tekst van 1983 zou ons in staat stellen om toe te treden tot het verdrag.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. refer to a source: quote, allude to, excerpt, mention, point out, enumerate
2. summon: arraign, subpoena, call, ticket, order, enjoin


dictionary extension
© dictionarist.com