collide with en Neerlandés

Pronunciación
ww. opbotsen tegen, botsen tegen, botsen op, slaan tegen (Bv. "Zij botste tegen de boom")

Ejemplos

Egoists do not meet, they collide with each other.
Egoïsten ontmoeten elkaar niet, ze botsen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I almost collided with Thomas.
Ik botste bijna tegen Thomas aan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If we continue in this way, we will collide with the wall.
Als we zo voortgaan, botsen we nog tegen de muur.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Cars must be designed in such a way that, in the event of their colliding with passengers, they cause minimal injury.
Auto' s moeten zo worden ontworpen dat ze bij een botsing met voetgangers zo min mogelijk letsel toebrengen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A passenger train from Luxembourg collided with a freight train in French territory.
Een passagierstrein uit Luxemburg botste op Frans grondgebied op een goederentrein.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We do not want Europe to be paralysed by stumbling over a comma or colliding with a word.
Het is niet wenselijk dat Europa krachteloos wordt, doordat er over elke komma discussie ontstaat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It reduces the severity of the consequences of colliding with a vehicle.
Hiermee wordt de ernst van een aanrijding door een voertuig verminderd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For example, an Italian shipping firm has installed a system which will prevent its ships from colliding with whales.
Zo heeft een Italiaanse rederij een systeem geïnstalleerd dat aanvaringen met walvissen dient te voorkomen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This need is at risk of colliding with the EU's plans for militarisation, for military powers etc.
Die behoefte dreigt te botsen met de plannen van de EU inzake militarisering, militaire bevoegdheden enz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

run into: jar, jolt, bump, shove, punch, prod


dictionary extension
© dictionarist.com