conflict en Inglés

Pronunciación
n. conflict, clash, fight, quarrel

conflict en Neerlandés

Pronunciación
zn. confrontatie; strijd; twist
ww. tegenspreken; tegenstrijden; er tegenin gaan

Ejemplos

Diplomatic dialogue helped put an end to the conflict.
Het diplomatieke gesprek hielp een einde te maken aan het conflict.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He doesn't seem to be aware of the conflict between my father and me.
Hij lijkt zich niet bewust van het conflict tussen mijn vader en mij.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is conflicting information regarding that drug's safety.
De informatie over de veiligheid van dat medicijn spreekt elkaar tegen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The European Commission has monitored the environmental effects of the conflict from the beginning of the NATO action.
De Europese Commissie heeft de milieueffecten van het conflict sinds het begin van het NAVO-ingrijpen in het oog gehouden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The situation of AIDS in Africa now is so serious that more people are dying of AIDS than are dying in conflict.
De verspreiding van aids in Afrika is inmiddels van een zodanig grote omvang dat er meer mensen aan aids sterven dan als gevolg van conflictsituaties.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The other area of conflict is more difficult.
Het tweede terrein van confrontatie is moeilijker.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Water is often a source of conflict between countries and peoples.
Water is vaak een bron van conflict tussen landen en tussen bevolkingsgroepen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This results both from the recent conflict and from the years of neglect and lack of maintenance that preceded it.
Deze situatie is het gevolg van het recente conflict in de regio, maar ook van de jarenlange verwaarlozing die eraan voorafging.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As stated in Agenda 2000 - and I quote: "Enlargement should not mean importing border conflicts".
In Agenda 2000 staat het volgende, ik citeer: "Uitbreiding mag niet betekenen dat we grensconflicten in de Unie importeren."
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I think this conflicts with Article 13.
Dit is mijns inziens in strijd met artikel 13.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com