convene en Neerlandés

Pronunciación
ww. bijeenkomen; verzamelen

Ejemplos

. (DA) The Danish Social Democrats have today voted against the report on the convening of the Intergovernmental Conference.
De Deense sociaal-democraten stemmen tegen het verslag over de bijeenroeping van een intergouvernementele conferentie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
With the convening of the forthcoming IGC, the process of European Union is topical once again.
Nu de intergouvernementele conferentie weldra van start gaat, krijgt de ontwikkeling van de Europese Unie opnieuw alle aandacht.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Council will be convening before our next plenary sitting.
De Raad vergadert vóór onze volgende plenaire zitting.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Madam President, yesterday, the European Parliament decided by democratic majority no longer to convene in Strasbourg on Fridays.
Voorzitter, het Europees Parlement heeft gisteren met een democratische meerderheid besloten om op vrijdag niet meer in Straatsburg te vergaderen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This body, which consisted of the Commissioner responsible and the relevant committee chairs, has not yet been convened.
Een dergelijke werkgroep, bestaande uit de bevoegde commissaris en de voorzitter van de bevoegde parlementaire commissie, is nog niet bijeengeroepen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As regards my proposal to convene the committee, that was a result of the confusion that Mr Poettering has mentioned.
Dan wat betreft mijn voorstel om de commissie bijeen te roepen: dit is een gevolg van de verwarring waarover de heer Poettering het zojuist had.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are no great fans of wise men - we have had 20 such committees since 1979 - or of a forum which can be convened at any time.
Wij zien niet zo veel in wijze mannen - wij hebben al 20 van die comités gehad sinds 1979 - of in een forum dat je altijd wel kunt organiseren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would like to know what the logic is of convening a group of experts once the directive has already been adopted.
Ik vraag mij af waar de logica zit om een groep deskundigen samen te stellen, terwijl het besluit over de richtlijn al genomen is.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am grateful that the Chairman of the Committee on Constitutional Affairs and the rapporteurs have been convened.
Ik dank u dat u de voorzitter van de Commissie constitutionele zaken en de rapporteurs hebt bijeengeroepen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the meantime, it also intends to convene a meeting of political and economic agencies operating in the Alps and the Pyrenees.
Wij zullen eveneens een bijeenkomst beleggen met de economische en politieke instanties uit het Alpengebied en de Pyreneeën.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. convoke: call together, summon, call for
2. assemble: muster, rally, gather, meet, collect, troop, congregatedictionary extension
© dictionarist.com