conventional en Neerlandés

Pronunciación
bn. gewoon; conventioneel

Ejemplos

In principle, it largely follows the route of the current conventional line.
In principe volgt het tracé voor een groot deel de bestaande gewone lijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have studies, backed up with figures, to show that renewable energies create more jobs than conventional forms of energy.
Wij weten, door cijfermatig ondersteund onderzoek, dat duurzame energiebronnen meer banen creëren dan traditionele energiebronnen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have a situation where, for example, conventional farms can be contaminated with GMOs.
We hebben hier te maken met een situatie waar bijvoorbeeld conventionele boerderijen vervuild kunnen worden met GGO's.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is not possible in conventional agriculture.
Met conventionele landbouw is dat niet mogelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The directive is even more important where conventional trains are concerned.
Een richtlijn voor het conventionele spoorwegvervoer is echter nog belangrijker.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Madam President, I voted for the measure contained within the Savary report, on the trans-European conventional rail system.
Mevrouw de Voorzitter, ik heb voor de maatregel in het verslag-Savary over het conventionele Trans-Europese spoorwegnet gestemd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The high-speed sector and the conventional rail system respond to quite different philosophies.
De hogesnelheidstrein en het conventionele spoorwegsysteem beantwoorden aan totaal verschillende visies.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Such an approach will give consumers maximum choice between genetically modified and conventional products.
De nieuwe benadering geeft consumenten een zo groot mogelijke keuzevrijheid tussen genetisch gemodificeerde en conventionele producten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Computer-related crimes do not stop at conventional State borders.
Computercriminaliteit houdt niet op bij conventionele staatsgrenzen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the energy industry we have tended to go the way of conventional thermodynamics.
In de energieopwekking hebben wij de weg van de klassieke thermodynamica bewandeld.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com