creditable en Neerlandés

Pronunciación
bn. eervol; mag krediet hebben

Ejemplos

I think it is very creditable that you should mention the concept of 'global administration' , as others too have said here.
Naar mijn mening is het heel verdienstelijk dat u het begrip "mondiaal bestuur" naar voren heeft gebracht, zoals anderen hier ook al hebben geconstateerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have to say that the Commission is doing a truly creditable job on this in Sarajevo and Bosnia and Herzegovina in general.
Ik moet zeggen dat de Commissie voor de rechten van de mens bijzonder verdienstelijk werk levert in Sarajevo en in Bosnië-Herzegovina in het algemeen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As one of our most active comrades-in arms in the Committee on Fisheries, he has yet again done a creditable job.
Hij is een van onze daadkrachtigste medestrijders in de Visserijcommissie en heeft eens te meer verdienstelijk werk geleverd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Commission has drafted a creditable communication on the state of global competitiveness in the forestry industry.
De Commissie heeft een verdienstelijke mededeling opgesteld over de situatie van het wereldwijde concurrentievermogen van de houtverwerkende industrie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr Bösch has drafted a creditable report and I would like to thank him for it.
De heer Bösch heeft een verdienstelijk verslag opgesteld en ik dank hem daarvoor hartelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, my colleague, Mr Wijkman, has been engaged in some valuable and creditable work in preparing this report.
Mijnheer de Voorzitter, collega Wijkman heeft waardevol en verdienstelijk werk verricht met het opstellen van het verslag.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, Commissioner, on behalf of my group I would like to thank my colleague for her very creditable work.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, namens mijn fractie wil ik mijn collega voor het waardevolle werk bedanken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr Désir is making a creditable attempt to promote openness and democracy in international trade.
De heer Désir doet een verdienstelijke poging om openheid en democratie in de internationale handel te bevorderen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
And, since the rapporteur belongs to the Group of the Greens, Mr Lannoye' s efforts towards synthesis are all the more creditable.
En voor een rapporteur die behoort tot de groene fractie is de poging van de heer Lannoye om tot een synthese te komen des te verdienstelijker.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What makes the Bourlanges Report so creditable is that it represents a quantum leap in this area.
Het is de grote verdienste van het verslag-Bourlanges dat het in deze context een kwantumsprong teweegbrengt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

reputable: honourable, equitable, estimable, proper, right


dictionary extension
© dictionarist.com