cunning en Neerlandés

Pronunciación
bn. ontbloot; pienter, schrander; lief, schattig

Ejemplos

In doing that, we will have to be cunning and maintain a united front.
We zullen daarbij gebruik moeten maken van lijsten en eensgezind moeten optreden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tsunga called Mugabe's policy 'cunning genocide', because it is not being noticed by governments, aid organisations or the press.
Tsunga noemde de politiek van Mugabe "slimme genocide", omdat ze niet wordt opgemerkt door regeringen, hulporganisaties en de pers.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Time and again they risk their lives in search of cunning new escape routes.
Keer op keer riskeren ze hun leven op zoek naar nieuwe, geraffineerde vluchtroutes.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
. - (LV) Are they competitors or partners, cunning players or dependent simpletons?
. - (LV) Zijn het concurrenten of partners, doortrapte spelers of van elkaar afhankelijke dwazen?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The 'catch-the-eye' procedure is not intended as a cunning way of speaking when you have not been allocated any time.
De "catch the eye”-procedure is overigens niet bedoeld als een tactiek om het woord te voeren wanneer u spreektijd tekortkomt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Admittedly, books are not being burned - the purifying flame is being put to a more cunning use.
Het is natuurlijk niet zo dat men boeken verbrandt, men gaat bij de zuiveringsacties niet met vuur maar intelligenter te werk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In my view there is more cunning in the proposal to use the average salary.
Volgens mij is zijn voorstel voor een gemiddelde in eerste instantie een sluw voorstel.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is certainly the line of least resistance, but above all it is a cunning ploy.
Dat is misschien de weg van de minste weerstand, maar het is zonder meer een sluwe weg.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com