decent en Inglés

Pronunciación
adj. decent, modest; respectable; proper

decent en Neerlandés

Pronunciación
bn. eerlijk, bescheiden, geëerd

Ejemplos

Finding a decent man is more difficult than winning a lottery.
Een geschikte man vinden is moeilijker dan de lotto winnen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Everyone is entitled to decent housing and an income which allows them to live honourably.
Iedereen heeft recht op fatsoenlijke huisvesting en een inkomen waarmee hij of zij zich staande kan houden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Most of the officials in the EU are diligent and decent people.
De meeste Europese ambtenaren zijn ijverige en fatsoenlijke mensen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The second point is that it is important that we provide decent pensions to enable citizens to move around Europe.
Het is wel belangrijk dat we onze burgers redelijke pensioenvoorzieningen bieden zodat ze vrij binnen Europa kunnen bewegen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They are calling for a decent salary which offsets the risks involved in their job.
Ze eisen een fatsoenlijk loon in overeenstemming met de risico's die zij lopen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I believe that the people of Zimbabwe, who cry out for peace and law and order, progress and a decent life, deserve a better deal.
De mensen in Zimbabwe die smeken om vrede, orde en gerechtigheid, om vooruitgang en een fatsoenlijk leven, verdienen naar mijn idee een beter lot.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Only those countries whose economy is in decent shape can benefit from globalisation.
Alleen de landen met een gezonde economie kunnen van de mondialisering profiteren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Hopefully we can get a decent night's sleep some time in the future.
Ik hoop dat we ooit nog eens aan een fatsoenlijke nachtrust toekomen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Yet, in the European Union, not every citizen has the possibility of finding decent housing.
Anderzijds heeft nog niet iedere burger in de Unie de mogelijkheid van een fatsoenlijke huisvesting.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I consider that this addition is only the decent minimum.
Ik vind die bijlage minimaal: nog minder zou niet fatsoenlijk zijn geweest.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

betamelijk: eerbaar, fatsoenlijk, welgemanierd, welvoeglijkdictionary extension
© dictionarist.com