definitely en Neerlandés

Pronunciación
bw. beslissend, absoluut, met zekerheid; bepaald

Ejemplos

Others admire those people with strong characters, so this will definitely benefit you in the future.
Anderen bewonderen mensen met sterke karakters, dus dit zal je zeker een voordeel opleveren in de toekomst.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Definitely!
Zeker!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He is definitely not a gentleman.
Hij is zeker weten geen heer.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He's definitely not coming.
Hij komt zeker niet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I definitely told you that!
Dat heb ik je toch gezegd!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'll definitely do that.
Dat zal ik zeker doen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It'll definitely rain.
Het zal zonder twijfel gaan regenen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It's definitely possible.
Dat is zeker mogelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Monday definitely isn't my favourite day of the week.
Maandag is zeker niet mijn favoriete dag in de week.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is definitely the best way.
Dit is zeker de beste manier.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com