descent en Neerlandés

Pronunciación
zn. afgang, neergang; oorsprong, afstamming; overval; is toegestaan

Ejemplos

This word is of Latin descent.
Dit woord is van Latijnse afkomst.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The problem of refugees, which include many Georgian citizens of Greek descent, has not been solved.
Zo is er nog steeds geen enkele oplossing voor het probleem van de vluchtelingen waaronder zich ook veel Georgiërs van Griekse afkomst bevinden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Poverty hastens death, and deaths accelerate the survivors' descent into poverty.
Armoede bespoedigt de dood en sterfgevallen hebben tot gevolg dat de nabestaanden nog sneller tot nog meer armoede vervallen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Both Muslim citizens and citizens of Turkish descent have a place in the European Union.
Voor zowel islamitische burgers als burgers van Turkse afkomst is er plaats binnen de Europese Unie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our failure on this approach has meant a further descent into renewed clashes.
Ons falen op dit gebied is er de oorzaak van dat het weer tot botsingen is gekomen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Some of these people are of French and Spanish descent and are, of course, American citizens.
Sommige van de getroffenen zijn van Franse en Spaanse origine en zij zijn uiteraard Amerikaans staatsburger.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Syria has recently secretly extradited a Dutchman of Iranian descent to Iran.
Syrië heeft recent een Nederlander van Iraanse afkomst in het geheim uitgeleverd aan Iran.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Meanwhile, in Germany, where there are 2 million people of Polish descent, there is not one state school exclusively for Poles.
Ter vergelijking: in Duitsland, waar twee miljoen mensen van Poolse afkomst wonen, bestaat niet één openbare school voor alleen Polen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It should be noted that only in Lithuania can citizens of Polish descent obtain an education in Polish from nursery to university.
Opgemerkt moet worden dat burgers van Poolse afkomst alleen in Litouwen onderwijs in het Pools kunnen krijgen, van de kleuterschool tot de universiteit.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We also run the risk of seeing a descent into the sort of ethnic tension we have been horrified by in Yugoslavia.
We lopen dan ook het risico dat in deze landen soortgelijke etnische spanningen ontstaan als die ons in Joegoslavië met afschuw hebben vervuld.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com