devotion en Neerlandés

Pronunciación
zn. toewijding; toegevendheid

Ejemplos

Yet again we see the European Union's devotion to the interests of big business.
Weer eens blijkt hoezeer de Europese Unie de dienaar is van het grootkapitaal.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I must commend Mr Farm on his devotion to this issue and on the speed and urgency with which he has dealt with it.
Ik dank de heer Färm voor zijn toewijding en voor de preferentiële en snelle behandeling van deze kwestie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the light of the events of the past few weeks, I therefore find Europe's devotion to the UN painfully hollow.
In het licht van de gebeurtenissen in de afgelopen weken vind ik de Europese gehechtheid aan de VN daarom pijnlijk hol.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This constitutes slavish devotion to the current orthodoxy in economic matters, which persists in ignoring reality.
Hiermee wordt nog maar eens bewezen dat het huidige economische denken blind vasthoudt aan één enkele koers en geen rekening houdt met de werkelijkheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You have shown that there are no small groups, only men and women with a devotion to duty.
U heeft het bewijs geleverd dat er geen kleine fracties zijn, maar slechts vrouwen en mannen die aan hun taak zijn toegewijd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Having said that, let us not fall into the traps either of blind devotion or of dogmatism.
Maar laten we niet vervallen in een dweperige of dogmatische houding ten aanzien van het Pact.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
How many millions more people will be laid off on account of your fanatical devotion to globalisation?
Hoe veel miljoenen mensen zullen nog op straat komen te staan door uw blinde geloof in de globalisering?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If I may say so, I have long been aware of Mr Schüssel’s intelligence and of his devotion to the European cause.
Staat u mij toe te zeggen dat ik mij reeds lang bewust ben van de intelligentie van de heer Schüssel en zijn toegewijdheid aan de Europese zaak.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The ostrich, therefore, is there to sacrifice itself for future generations: it is a symbol of courage and devotion!
Struisvogels geven dus hun leven uit liefde voor de toekomstige generaties - ze staan symbool voor moed en toewijding!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For these individuals, devotion to the health sector is both a service and a calling.
Deze mensen zien hun werk in de gezondheidszorg als dienstverlening en als roeping.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. dedication: consecration
2. affection: party, attachment
3. eagerness: enthusiasm, ardour, fealty, fidelity, love, loyalty, zeal
4. piety: grace, devoutness, homage, faith, religion, godliness, sanctitydictionary extension
© dictionarist.com