disquiet en Neerlandés

Pronunciación
zn. onrust, ongerustheid
ww. bezorgd maken

Ejemplos

No wonder that this causes disquiet throughout the Community and let us ask the Commission to give it its full attention.
Geen wonder dat hier in de hele Gemeenschap onrust over heerst. We moeten de Commissie vragen haar volle aandacht aan dit probleem te schenken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Whilst I voted in favour of the report, I must confess to having some disquiet with regard to two aspects contained within it.
Ik heb vóór het verslag gestemd maar ik moet bekennen dat ik over twee punten uit het verslag niet helemaal gerust ben.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Let us be specific, because disquiet in those regions will only be prevented by clarity.
Laten we toch vooral duidelijk zijn. Dat is immers de enige manier om onrust in de genoemde regio' s te vermijden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The necessary disquiet has arisen over Amendment No 13.
Over amendement 13 is de nodige onrust ontstaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The situation in Pakistan is very disquieting.
De situatie in Pakistan is zorgwekkend.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is a very disquieting level of public support indicated by opinion polls.
Uit de opiniepeilingen blijkt de mate van publieke steun verontrustend laag.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The conclusion of the report is quite simply disquieting.
De conclusie van dit verslag is werkelijk zorgwekkend.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There was also disquiet in Hungary about the critical judgment passed on the 'status law' on Hungarians in other countries.
In Hongarije was er ook ongerustheid over de kritische beoordeling van de status-wet, de wet over Hongaren in andere landen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I find it disquieting, however, that the College of Quaestors is now largely made up of PPE-DE members.
Ik vind het toch verontrustend dat het College van quaestoren nu in grote meerderheid uit PPE-leden is samengesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Presidency has already voiced the European Union's disquiet.
Het voorzitterschap heeft reeds uiting gegeven aan de bezorgdheid van de Europese Unie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

perturb: disturb, agitate, fluster, trouble, alarm, confuse, upsetdictionary extension
© dictionarist.com