dissension en Neerlandés

Pronunciación
zn. meningsverschil, tweedracht

Ejemplos

That is due not least to the dissension within the Union.
Dat is niet in laatste instantie te wijten aan verdeeldheid binnen de Unie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Indecisiveness and dissension contributed to the failure of The Hague.
Besluiteloosheid en onenigheid droegen bij aan de mislukking van Den Haag.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The second temptation we must guard against is focusing solely on the dissension within the Union.
De tweede verleiding waaraan we moeten weerstaan is dat we ons uitsluitend op de tweedracht binnen de Unie zouden concentreren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They give the impression of dissension and inconsistency.
Ze wekken de indruk van meningsverschillen en onverenigbaarheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore, please stop creating this fear and dissension.
Houd daarom op met deze bang- en stemmingmakerij!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Even in this debate there has been dissension on what culture actually is.
Ook in dit debat werd er immers getwist over wat cultuur eigenlijk inhoudt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com