distressingly en Neerlandés

Pronunciación
bw. pijn/verdriet veroorzakend, verontrustend

Ejemplos

However, at present, economic growth is stagnant, and unemployment is distressingly high, over 15 to 20% overall.
Op dit moment staat de economische groei echter stil en de werkloosheid is verontrustend hoog, in totaal meer dan 15 tot 20%.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Despite existing sanctions, the rate and extent of democratic reforms in the country is exceedingly low and distressingly limited.
Ondanks bestaande sancties vorderen de democratische hervormingen in het land buitengewoon langzaam en zijn deze erg beperkt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is disappointing, for example, that my country - Italy - is now contributing a distressingly low 0.16% of GDP.
Het is treurig dat bijvoorbeeld mijn land, Italië, nog maar 0,16 procent van het bbp aan ontwikkelingshulp uitgeeft.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

unpleasantly: painfully


© dictionarist.com