drawn out en Neerlandés

Pronunciación
bn. langdurig

Ejemplos

This, in my opinion, is the lesson to be learned from such a long-drawn-out affair.
Dat is volgens mij de les die we kunnen leren uit deze lange geschiedenis.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
After all, court proceedings are drawn-out and costly.
Rechterlijke procedures zijn immers lang en kostbaar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As I said, it has been a long, drawn-out business and the last time we discussed it in Parliament was December 1999.
Zoals gezegd, sleept de zaak al lang aan. De kwestie werd voor het laatst in december 1999 in het Parlement besproken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I should particularly like to draw attention to one aspect of this long-drawn-out state of abuse.
In het bijzonder wil ik ook aandacht vragen voor één aspect van deze langdurende wantoestand.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This will certainly be a difficult process but we must not allow it to become too drawn-out.
Dit is weliswaar een netelig en moeilijk proces maar wij mogen dit niet al te zeer rekken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is important in order to solve a long, drawn-out conflict with the United States involving the Hushkits Regulation.
Dit is belangrijk om een langslepend conflict met de Verenigde Staten over de hushkit-verordening op te lossen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If we do not, it will become a long, drawn-out issue.
Als wij dat niet doen, zal het een langdurige geschiedenis worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
While remaining faithful to the Convention’s proposals, we can draw out positive trends on which we need to work.
Zonder af te wijken van de voorstellen van de Conventie kunnen we positieve tendensen vaststellen waaraan we moeten werken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The reason being that they cannot afford long-drawn-out procedures and patent rights.
Zij kunnen zich namelijk geen lange procedures en octrooirechten veroorloven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In a number of cases, this has led to ambiguity and to long drawn-out procedures.
Dat leidt in een aantal gevallen tot onduidelijkheid en tot slepende procedures.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


dictionary extension
© dictionarist.com