earnest en Neerlandés

Pronunciación
zn. ernst, menens

Ejemplos

Let me reassure you that preparations for publication continue in earnest.
Ik kan u verzekeren dat de voorbereidingen voor een dergelijke publicatie nog altijd in volle gang zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Madam Commissioner, we make an earnest appeal for a constructive dialogue with you and with the Council on this specific issue.
Zeer geachte mevrouw de commissaris, wij verzoeken u zeer dringend om een concrete en constructieve dialoog met u en met de Raad.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am sure that Parliament will give earnest and informed attention to this and, indeed, all other elements of the reform strategy.
Ongetwijfeld zal het Parlement zich serieus en op basis van goede informatie over dit aspect, en ook over alle andere aspecten van de hervormingsstrategie, willen buigen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If that pledge is fulfilled, Spain will be able to go down in history as the presidency which opened up the EU in earnest.
Indien deze belofte nagekomen wordt, zal Spanje de geschiedenis ingaan als het voorzitterland dat de Unie echt open maakte.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is now for the Commission to ensure that the programme starts in earnest at the beginning of next year.
Het is nu aan de Commissie ervoor te zorgen dat het programma begin volgend jaar daadwerkelijk van start gaat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Fortunately, we have activity-based budgeting, which is now being implemented in earnest for the first time.
Gelukkig hebben wij activity based budgeting die nu voor het eerst daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would join the rapporteur in calling on the Turkish authorities to take the Kurdish South-East under their wing in earnest.
Met de rapporteur roep ik de Turkse autoriteiten ertoe op zich effectief te bekommeren om het Koerdische zuidoosten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is our earnest desire, our dream and what we want to become a reality as soon as possible.
Dat is ons streven, dat is onze droom en dat dient zo snel mogelijk gerealiseerd te worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He might be quite earnest in the conclusions he arrives at but frankly they are erroneous.
Hij mag dan wel zeer oprecht zijn met betrekking tot de conclusies die hij heeft getrokken, maar eerlijk gezegd zijn deze onjuist.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is quite evident that the Committee of the Regions still has not taken this in hand in earnest: quite the reverse.
Het is zeer duidelijk dat men dit in het Comité van de regio’s nog niet serieus heeft aangepakt, integendeel.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com