efficacious en Neerlandés

Pronunciación
bn. doeltreffend

Ejemplos

The directive will be more efficacious if the Member States can negotiate a harmonised system of penalties.
De doeltreffendheid van de richtlijn wordt beter als de lidstaten over de harmonisatie van de sancties kunnen onderhandelen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

effective: cogent, potent, persuasive, influential, convincing© dictionarist.com