energize en Neerlandés

Pronunciación
[energize (Amer.) ] ww. in werking stellen, energie toevoeren

Ejemplos

Bananas are energizing.
Bananen geven veel energie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Why not make sure we can re-energise the transatlantic business dialogue?
Waarom blazen we de transatlantische Business Dialogue geen nieuw leven in?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This joint memorandum aims to energise European research and innovation by drawing on existing synergies and developing new ones.
Met dit memorandum wil men onderzoek en innovatie in Europees verband nieuw leven inblazen door middel van bestaande en nieuwe synergieverbanden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
At the moment, the energy issue is a test of European solidarity, and this solidarity will energise Europe's future development.
Op dit moment is het energieprobleem een test voor de Europese solidariteit, en die solidariteit zal de toekomstige ontwikkeling nieuwe energie geven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have said it before and I will say it again now: 2008 is to be the year in which social Europe is re-energised.
Ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het nu opnieuw: 2008 wordt het jaar waarin sociaal Europa een nieuw leven wordt ingeblazen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That will be complementary to the Energy Council, which we will re-energise as well.
Deze vormt een aanvulling op de energieraad, en ook deze zullen wij nieuw leven in blazen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is my belief that we must act boldly, whilst taking into account citizens' concerns, to re-energise the internal market.
Het is mijn overtuiging dat we moedig moeten handelen, weliswaar rekening houdend met de bezorgdheden van de burgers, om de interne markt nieuw leven in te blazen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

enliven: activate, quicken, energise, animate, vitalise, vitalizedictionary extension
© dictionarist.com