enthusiasm en Neerlandés

Pronunciación
zn. enthousiasme

Ejemplos

I want to be very candid: I have not seen much enthusiasm about that conference or the proposal to enlarge the powers of the EU.
Ik zal eerlijk zijn, ik heb weinig enthousiasme waargenomen voor deze conferentie, of voor het voorstel om de bevoegdheden van de EU op dit terrein te vergroten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, consumers' enthusiasm for green goods has yet to be matched by industry.
Het enthousiasme van de consumenten voor groene produkten vindt echter lang niet dezelfde weerklank bij het bedrijfsleven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For example, we do not share the enthusiasm for an EU Charter of Fundamental Rights.
Zo delen wij het enthousiasme voor een Europees handvest van de grondrechten niet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our Group welcomes it with open arms, and I do not think that organised crime will receive this report with too much enthusiasm.
Het wordt warm onthaald door onze fractie. Ik denk dat de georganiseerde misdaad dit verslag niet zo graag zal zien komen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I like some of the suggestions in her report. I congratulate her for the enthusiasm with which she has pursued her agenda.
Ik ben blij met enkele voorstellen in haar verslag, en bewonder het enthousiasme waarmee ze haar doelstellingen heeft proberen te realiseren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Public opinion is very ill informed and can veer from irrational enthusiasm to a sense of discouragement to outright hostility.
De publieke opinie is heel slecht geïnformeerd en schommelt al vlug tussen onberedeneerd enthousiasme, moedeloosheid en vijandigheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is why I will be backing this report, albeit not with much enthusiasm.
Daarom zal ik ook, alhoewel niet uitbundig, instemmen met dit verslag.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I do not recall President Cardoso of Brazil consenting to this plan or greeting it with enthusiasm.
Ik kan me niet herinneren dat de president van Brazilië, Cardoso, met dit plan heeft ingestemd of het met enthousiasme heeft begroet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is a reflection of the enthusiasm of the committee for this particular project.
Die verhoging staat symbool voor het enthousiasme van de parlementaire commissie voor dit specifieke project.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The report does not fool the cultural world and creative artists and they have joined forces with great enthusiasm.
De culturele wereld en de kunstenaars hebben zich niet vergist en hebben zich daarom massaal gemobiliseerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. cooperation: help, devotion, participation
2. eagerness: ardour, fanaticism, ebullience, devotion, excitement, verve, willingness


dictionary extension
© dictionarist.com