enumerate en Neerlandés

Pronunciación
ww. opsommen, optellen

Ejemplos

We agree with the principles enumerated by Commissioner Diamantopoulou at the end of this morning's debate.
Wij zijn het eens met de principes die mevrouw Diamantopolou vanmorgen tijdens het debat heeft uiteengezet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The President has saved me some time by already enumerating the professions concerned.
De Voorzitter heeft mij wat meer spreektijd gegeven door de betrokken beroepen zelf op te sommen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The items enumerated by Mrs Rothe are targets, not yet mandatory.
De door mevrouw Rothe opgesomde punten zijn nog geen verplichte doelstellingen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The report by Mr von Wogau enumerated what has been achieved.
De heer von Wogau heeft in zijn verslag opgesomd wat er is bereikt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We agree with the criticisms and I shall not enumerate them again; perhaps I should but one minute does not give me enough time.
Wij onderschrijven alle punten van kritiek. Ik zal ze verder niet opnoemen, hoewel dat misschien best goed zou zijn, maar daarvoor ontbreekt mij de tijd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Those who enumerate the drawbacks of biofuels should also mention those of conventional fuels.
Als we dus kijken naar de nadelen van biotransportbrandstoffen, moeten we ook naar de nadelen van de traditionele brandstoffen kijken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must therefore be guided by the principles enumerated in Recital 26a.
Dit moet op basis van de doelstellingen in overweging 26 bis ook mogelijk zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would expect all countries to see the benefits that I have enumerated here.
Ik verwacht dat alle landen de voordelen, die ik hier nog eens heb opgesomd, zullen zien.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Three names, yet enumerated to represent all the other victims.
Drie namen, slechts drie namen, die uit naam van alle andere slachtoffers worden genoemd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You enumerated these tasks, and most of them relate to our everyday work here.
U hebt ze opgesomd, en ze hebben vooral te maken met ons dagelijks werk hier.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. name: specify, mention, list, cite, identify
2. count: number, numerate
3. recapitulate: recount, rehearse



dictionary extension
© dictionarist.com