evaluation en Neerlandés

Pronunciación
zn. schatting, waardering

Ejemplos

Secondly, I want to say that we must be consistent in our own behaviour and in our evaluations.
Verder wil ik zeggen dat we ook consequent moeten zijn tegenover onszelf en onze normen en waarden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In point 14, Parliament calls on the Commission to submit an evaluation report on LEADER II immediately.
In punt 14 vraagt het Parlement de Commissie om meteen een verslag voor te leggen met de evaluatie van LEADER II.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There should be no initial delay to allow new evaluation criteria to be developed before the measures are implemented.
De afschaffing mag geen vertraging oplopen doordat men nieuwe eisen stelt aan evaluaties voordat er maatregelen worden genomen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Six, to carry out proper evaluation of the programmes on a regular basis.
In de zesde plaats dienen de programma's grondig en regelmatig te worden geëvalueerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I think that the Council' s proposal is acceptable because an evaluation will take place within four or five years.
Het voorstel van de Raad is voor mij aanvaardbaar. Daarin is sprake van een evaluatie binnen vier à vijf jaar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Amendment No 11 concerns evaluation.
Amendement 11 heeft betrekking op de evaluatie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Commission agrees with Parliament on the usefulness of regular evaluation.
De Commissie is het met het Parlement eens over het nut van regelmatige evaluatie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That will be the time to say more than was possible today in this cautious evaluation.
Dan is het moment aangebroken om iets meer te zeggen dan in de voorzichtige evaluatie van vandaag kon worden gezegd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They are entitled to an in-depth and independent evaluation of what is a rapidly changing technology.
De consument heeft recht op een diepgaande en onafhankelijke evaluatie van deze snel veranderende technologie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Access to the work of the European Group on Ethics and their opinions is an important of the general evaluation.
Openbaarheid van de werkzaamheden en adviezen van de Europese Groep voor Ethiek is een belangrijk onderdeel van de algemene evaluatie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com