extent en Neerlandés

Pronunciación
zn. omvang, grootte; maat, hoeveelheid

Ejemplos

I agree with you to a certain extent.
Ergens ben ik wel akkoord met u.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I agree with you to some extent.
Ergens ben ik wel akkoord met u.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What he said applies, to a certain extent, to this case.
Wat hij zei is min of meer toepasselijk op dit geval.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
And those that do pursue such a policy must invest in expansion for the most part and, to a lesser extent, in rationalisation.
En als we dat al doen moeten we hoofdzakelijk investeren om de capaciteit uit te breiden, en minder om te rationaliseren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, they could not apply Article 81(3), which, to a certain extent, prevented the coherent application of Article 81(1).
Artikel 81.3 mogen zij echter niet toepassen, wat de coherente toepassing van artikel 81.1 enigszins heeft belemmerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These programmes have benefited Kyrgyzstan and to a more limited extent, Tajikistan.
Kirgizstan, en in mindere mate Tadzjikistan hebben van deze programma's geprofiteerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We want to see that follow-through to a much greater extent in future.
Wij willen dat in de toekomst veel meer met onze aanbevelingen rekening wordt gehouden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The assessment of whether or not the discharge will be granted also depends to some extent on where the emphasis is placed.
De beoordeling van het al dan niet verlenen van de kwijting hangt ook een beetje af van waar je de meeste nadruk op legt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
And to what extent will the European Parliament be able to play a role in this?
In welke mate zal het Europees Parlement daar een rol in kunnen spelen?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My group strongly welcomes the IGC and will be contributing to this Treaty reform process to the maximum possible extent.
Mijn fractie is ingenomen met de bijeenroeping van de IGC en zal zoveel mogelijk aan de herziening van het Verdrag meewerken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

extension: border, limit


dictionary extension
© dictionarist.com