fanaticism en Neerlandés

Pronunciación
zn. fanatisme

Ejemplos

We condemn the continuing human rights violations, the religious fanaticism, the sabotage and the terrorism.
Wij veroordelen de voortdurende mensenrechtenschendingen, het religieus fanatisme, sabotage en terrorisme.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For terrorism exists, fanaticism exists, injustice exists.
Want het terrorisme bestaat, het fanatisme bestaat, het onrecht bestaat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have seen recent examples of the results of poverty and fanaticism.
We hebben onlangs nog kunnen aanschouwen waartoe armoede en fanatisme leiden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The acts of terrorism in the United States also point to the need to limit the basis for hatred and fanaticism.
De terroristische aanslag in de Verenigde Staten geeft bovendien duidelijk aan dat de voedingsbodem voor haat en fanatisme moet worden weggenomen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The worsening of poverty and advent of cultural conflicts leads to various kinds of fanaticism.
Het verergeren van de armoede en het ontstaan van culturele conflicten leiden tot verschillende soorten fanatisme.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The fanaticism merely disguises itself as religion.
Religie is slechts een voorwendsel voor fanatisme.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, conflicts based on religious fanaticism have never stopped occurring in India.
Dat neemt niet weg dat er in India altijd conflicten zijn geweest die voortvloeiden uit religieus fanatisme.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These demonstrate an unchecked rise of religious fanaticism in that country, despite President Musharraf's rhetoric.
Dit geeft aan dat, de retoriek van president Musharraf ten spijt, de toename van religieus fanatisme in dat land uit de hand loopt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Things really have come to a pretty pass, all as the result of indifference or negligence or fanaticism.
Daaruit blijkt al in welke extreme situaties wij verzeild zijn geraakt, door onverschilligheid, nalatigheid of fanatisme.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Secondly, the fight against the fundamentalist fanaticism of the supporters of Al-Qaida and Mullah Omar has still not been won.
Ten tweede is de strijd tegen het fanatieke fundamentalisme van de Al-Qaeda-aanhangers en van mullah Omar nog altijd niet gewonnen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

excessive enthusiasm: bigotry, narrow-mindedness, intolerance, obsession, prejudice


dictionary extension
© dictionarist.com