flare en Neerlandés

Pronunciación
zn. flits; uitbarsting; geleidelijke uitbreiding; warmtelampen (lampen die warmte uitstralen om raketten die gericht zijn op doelen door middel van infrarode straling af te leiden)
ww. branden; vlammen; uitbarsten

Ejemplos

Incidents flare up along the blue line blue from time to time but have been relatively minor so far.
Van tijd tot tijd doen zich langs de blauwe lijn - tot op heden relatief kleine - incidenten voor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The public is aware of these issues and the debates about safety flare up at regular intervals.
Het grote publiek reageert hier heel gevoelig op, en telkens wordt dan weer een debat over de veiligheid gevoerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Intercommunal violence has flared up recently around the town of Poso.
Het geweld tussen beide gemeenschappen is onlangs opgelaaid rondom de stad Poso.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the Middle East the frustrations will flare up higher than ever.
In het Midden-Oosten zullen de frustraties hoger oplaaien dan ooit.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Whenever we talk about the consumer, emotions flare up.
Telkens wanneer men het over de consument heeft, laaien de emoties hoog op.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Efforts to resolve the 18-year-old conflict in Uganda have failed, and violence has flared up once again.
Alle inspanningen om een reeds 18 jaar durend conflict in Oeganda op te lossen zijn mislukt en het geweld is opnieuw opgelaaid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Let us not allow the flares fired off by some of the demonstrators to show port workers in general in a bad light.
Laten we de vuurpijlen die enkele demonstranten hebben afgestoken niet gebruiken om alle havenarbeiders in een kwaad daglicht te stellen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tensions between Ethiopia and Eritrea over disputed territory are still likely to flare up at any moment.
Er bestaat nog steeds een grote kans dat de spanningen tussen Ethiopië en Eritrea over betwiste gebieden op enig moment opnieuw oplaaien.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But, from time to time, they have flared up and there has been a flare-up very recently.
Echter, van tijd tot tijd is er weer een plotseling stijging te zien en zeer recent is dat ook het geval geweest.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Madam President, indeed once again there has been a flare-up of the situation in East Timor, in relation to Indonesia.
Mevrouw de Voorzitter, er is inderdaad nogmaals een uitbarsting geweest van de situatie op Oost-Timor met betrekking tot Indonesië.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. shine: glare, flash, blaze, glow
2. pyrotechnic device: torch, beacondictionary extension
© dictionarist.com