follower en Neerlandés

Pronunciación
zn. volgeling, aanhanger, leerling, blok, volgblad, vrijer

Ejemplos

There are teenagers who have millions of followers on popular social media networks such as Facebook, Twitter and Vine.
Er zijn tieners die miljoenen volgers hebben op populaire sociale media netwerken zoals Facebook, Twitter en Vine.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He has 9.6 million followers on Vine.
Hij heeft 9,6 miljoen volgers op Vine.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He has over 5 million followers on Twitter.
Hij heeft meer dan 5 miljoen volgers op Twitter.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
At the beginning of this month, peaceful demonstrators were attacked by his followers while the police looked on.
Vreedzame betogers werden begin deze maand aangevallen door zijn aanhangers, terwijl de politie toekeek.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Followers of this movement are arrested, tortured, admitted to psychiatric hospitals or executed at random.
Aanhangers van deze beweging worden willekeurig gearresteerd, gemarteld, in psychiatrische inrichtingen weggestopt of geëxecuteerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This fight is not a fight against Islam or its followers.
Deze strijd is geen strijd tegen de islam of tegen aanhangers van de islam.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My words are addressed to all followers of religion.
Mijn woorden zijn bestemd voor degenen die een godsdienst aanhangen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Better still, like worthy followers of poor Lysenko, you look for someone to take the blame for your failure.
Sterker nog, als waardige opvolgers van die betreurenswaardige Lyssenko, zoekt u een zondebok om de verantwoordelijkheid van het echec op af te schuiven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
ETA and its followers restrict our liberty and threaten the rule of law.
De ETA en haar aanhangers beperken onze vrijheid en vormen een ernstige aanslag op de rechtsstaat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They involved intimidation and terror by Mugabe’s followers, as well as electoral fraud on a massive scale.
Er was sprake van intimidatie en terreur door de aanhangers van Mugabe, en van massale verkiezingsvervalsing.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com