forbidding en Neerlandés

Pronunciación
bn. afstotend, dreigend, bedreigend

Ejemplos

Breathing is forbidden here.
Men kan hier niet ademen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
By law, begging in the street is forbidden.
Bedelen op straat is bij wet verboden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Dogs are forbidden.
Honden verboden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am forbidden to use this telephone.
Het is mij verboden deze telefoon te gebruiken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She is forbidden to go out.
Zij heeft huisarrest.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Smoking is forbidden here.
Roken is verboden op deze plaats.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Smoking is forbidden in this area.
Roken is verboden in deze zone.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Article 1(b) of the relevant Convention forbids the taking of hostages.
In artikel 1, sub b), van het desbetreffende verdrag wordt het nemen van gijzelaars verboden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It was also mentioned by Frau Gebhardt that the cloning of human beings should be forbidden.
Mevrouw Gebhardt heeft ook gezegd dat het klonen van mensen zou moeten worden verboden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Well, President, it is forbidden.
Wel, mijnheer de Voorzitter, dat is het ook.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com