foregoing en Neerlandés

Pronunciación
bn. voor(af)gaan(de)

Ejemplos

The foregoing is the reason for our vote.
Dat is de reden van ons stemgedrag.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That should amply compensate them for forgoing their contact with the postman.
Mij dunkt dat dit toch ruimschoots opweegt tegen het feit dat er geen contact meer zou zijn met de postbode.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the foregoing, my aim was certainly not to trivialise the suffering of the Palestinian people.
Met het voorgaande heb ik geenszins de intentie het lijden van het Palestijnse volk te bagatelliseren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Clearly, nothing is a foregone conclusion and additional efforts, imagination and courage are still vital.
Het is duidelijk dat er nog niets vaststaat en dat grotere inventiviteit en moed absoluut noodzakelijk zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As the Commissioner is under pressure of time, I will forego my right to ask a supplementary.
Ik begrijp dat de commissaris maar weinig tijd heeft, dus ik zie af van mijn recht op een aanvullende vraag.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I can endorse this, as long as it means that banks forgo their levies on cross-border payments.
Ik kan daarmee instemmen zolang dat betekent dat banken afzien van hun heffingen op grensoverschrijdende betalingen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Consumers will not forgo these products.
Consumenten zullen deze producten niet opgeven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, since work is running late, I shall forgo all the oral explanations of vote I was going to deliver today.
Mijnheer de Voorzitter, aangezien het al laat is zie ik af van al mijn mondelinge stemverklaringen van vandaag.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The position on my side is clear and, as it is already late, I shall forego the two minutes' speaking time.
Mijn standpunt is duidelijk, en omdat het al laat is zie ik af van deze spreektijd van twee minuten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It must be remembered that all this activity was certainly not a foregone conclusion.
Ik herinner u eraan dat deze activiteit helemaal niet zo vanzelfsprekend is.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com