forename en Neerlandés

Pronunciación
zn. voornaam

Ejemplos

   – Mr President, Mr Barroso, your forename is Manuel, which is pronounced Manolis or Manolios in Greek.
   - Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Barroso, uw voornaam is Manuel, hetgeen in het Grieks Manolis of Manoliós zou zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

given name: first name, Christian namedictionary extension
© dictionarist.com