functioning en Neerlandés

Pronunciación
bn. funktioneert, werkt, handelt
zn. functionering

Ejemplos

An important function of policemen is to catch thieves.
Een van de belangrijkste taken van de politie is het vatten van dieven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In Esperanto, substantives, adjectives, adverbs and verbs show their function in a sentence through their ending.
In het Esperanto tonen zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en werkwoorden hun functie in een zin door hun uitgang.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The engine doesn't function properly.
De motor werkt niet goed.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The function has no side effects.
De functie heeft geen neveneffecten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The liver is no longer functioning.
De lever doet het niet meer.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The motor does not function properly.
De motor werkt niet goed.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In order to function, the market needs rules.
Om goed te kunnen functioneren moet de markt worden gestuurd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If it functions well, if we are satisfied, if the Commission has basically acted correctly, why the need for the modification?
Als alles goed werkt, als we tevreden zijn, en als de Commissie in principe de juiste aanpak heeft gevolgd, waarom zouden we dan iets wijzigen?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But a system cannot function in this way: it will only work if the two aspects go hand in hand.
Zo kan een systeem echter niet werken. Dat kan alleen als beide elementen met elkaar verbonden worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, the monopolies' ban is the key element of functioning competition order in Europe.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het kartelverbod is de hoeksteen van een goed functionerende Europese mededingingsregeling.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

existent: extant, working, operative, alive


dictionary extension
© dictionarist.com