gist en Inglés

Pronunciación
n. yeast, ferment, barm, leaven

gist en Neerlandés

Pronunciación
zn. essentie; essentie punt

Ejemplos

I got the gist of what he was saying.
Ik kreeg de grote lijnen mee van wat hij zei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I concur with the gist of Mr Costa' s opinion.
. In grote lijnen sluit ik mij aan bij mijn collega Costa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is the main gist of the opinion of the Committee on Employment.
Dat is de essentie van het standpunt van de Commissie werkgelegenheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is the gist of our Amendments Nos 2 and 8.
Daarover gaan onze amendementen 2 en 8.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, the gist of the proposal is about adapting people to suit the work, rather than adapting the work to suit the people.
Maar de kern van het voorstel is dat het gaat om het aanpassen van de mensen aan het werk, in plaats van het aanpassen van het werk aan de mensen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Furthermore, this is the gist of the report by one of the main UN inspectors, amongst others.
Dat is dan ook de teneur van het verslag van, onder andere, één van de belangrijkste VN-inspecteurs.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is the gist of Mr Schulz’s amendment, to which Mr Poettering has lent his support.
Daarover gaat het amendement van de heer Schulz, dat de steun van de heer Poettering heeft gekregen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Much as I agree with the gist of the resolution, the European Parliament is a political body rather than a congress of historians.
Met veel van wat in de resolutie staat ben ik het eens. Maar het Europees Parlement is een politiek orgaan, niet een congres van historici.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That was the gist of my Amendment 357.
Dat staat in mijn amendement 357.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
   Madam President, I support the gist of the directive, subject to the restrictions on which the two major groups have agreed.
   - Voorzitter, ik steun in grote lijnen de inperking van de richtlijn volgens het akkoord dat de twee grote fracties hierover hebben bereikt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error© dictionarist.com